Selecteer de taal

Deze site is opgezet om meer informatie te bieden over de medicinale eigenschappen van diverse paddenstoelsoorten. In de Oosterse wereld zeer gangbaar maar in de Westerse wereld nog onbekend. De informatie op deze website verschaft inzicht in de laatste stand van de wetenschap met daarbij de wetenschappelijke referenties en verwijzingen. Paddenstoelen hebben de laatste jaren vaak een minder goede naam gekregen door de ophef over de hallucionerende stoffen die in sommige paddenstoelen worden aangetroffen. Daar gaat de informatie op deze site uitdrukkelijk niet over. Getracht wordt op een verantwoorde wijze de eigenschappen van bepaalde stoffen die in soorten paddenstoelen voorkomen in het voetlicht te plaatsen.